Eksyksissä?

Stressaako, ahdistaako, masentaako, koetteleeko elämä tai ihmissuhteet? Taisteletko pelon, jännittämisen, unettomuuden tai riippuvuuden kanssa? Koetko, ettet selviä yksin haasteiden aallokossa? Onko apua vaikea saada tai pyytää?

Kognitiivinen lyhytterapia sopii lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden haasteisiin ja psykologisiin muutosprosesseihin. Menetelmä perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen, jonka mukaan ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa, ja ihminen nähdään oppivana, omaa elämäänsä ohjaavana toimijana. Kognitiivisessa lyhytterapiassa asiakas ja kokenut terapeutti työskentelevät tasavertaisessa yhteistyösuhteessa yhdessä määriteltyjä tavoitteita kohti. Tapaamisia voi olla 1-20 yksilöllisen  tarpeen mukaan.

Pääset terapiaan nopeasti ja ilman lähetettä. Tapaamiset ovat täysin luottamuksellisia eikä tietojasi kirjata tietojärjestelmiin. Jos lyhytterapia ei ole tilanteeseesi sopiva tukimuoto, saat tietoa miten edetä. Lyhytterapia sopii kaiken ikäisille 13-vuotiaasta alkaen.

Lisätietoa lyhytterapiasta: Lyhytterapeuttiyhdistys ja Valitseterapia

Tietoa terapiasuuntauksista: https://www.mielenterveystalo.fi/fi/terapia/psykoterapian-suuntaukset

                                                               Älä jää yksin.

Kognitiivinen lyhytterapia Joanna Lehikoinen
joanna.lehikoinen@gmail.com 
045-204 8332
Y-tunnus 3354339-4 
Luo kotisivut ilmaiseksi!