Lyhytterapian tarpeessa?

Stressaako, pelottaako, ahdistaako, masentaako, koetteleeko elämä tai ihmissuhteet? Taisteletko jännittämisen, unettomuuden tai riippuvuuden kanssa? Koetko, ettet selviä yksin haasteiden aallokossa? Onko apua vaikea saada?

Kognitiivinen lyhytterapia sopii lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden haasteisiin ja psykologisiin muutosprosesseihin. Menetelmä perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen, jonka perusajatuksena on, että ihmisen ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Kognitiivisessa lyhytterapiassa asiakas ja terapeutti työskentelevät tasavertaisessa yhteistyösuhteessa yhdessä määriteltyjä tavoitteita kohti.

Pääset terapiaan nopeasti ja ilman lähetettä. Tapaamiset ovat täysin luottamuksellisia eikä tietojasi kirjata tietojärjestelmiin. Jos lyhytterapia ei ole tilanteeseesi sopiva tukimuoto, saat tietoa miten edetä. Lyhytterapia sopii kaiken ikäisille 13-vuotiaasta alkaen.

 "Lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille." – Lyhytterapeuttiyhdistys

Lisätietoa lyhytterapiasta: Lyhytterapeuttiyhdistys ja Valitseterapia

Tietoa terapiasuuntauksista: https://www.mielenterveystalo.fi/fi/terapia/psykoterapian-suuntaukset

                                                               Älä jää yksin.

Kognitiivinen lyhytterapia Joanna Lehikoinen
joanna.lehikoinen@gmail.com 
045-204 8332
Y-tunnus 3354339-4 
Luo kotisivut ilmaiseksi!